Ateliér 1

Hlas Páně tříští cedry

Sbormistr: Čeněk Svoboda

Historia di Jephte - Giacomo Carissimi

Aller Augen warten auf dich, Herre - Heinrich Schütz

Jauchzet dem Herrn - Felix Mendelssohn Bartholdy

Rock my soul - Richard Jackson

Kolem roku 1600 se především v Římě začala klubat forma oratoria. První díla tohoto žánru neměla takovou ambici jako veleopusy vrcholného baroka a pozdější. Prvním velkým mistrem formy byl Giacomo Carissimi (1605-1674). Jeho nejslavnější oratorio Historia di Jepthe čerpá z několika zmínek ve starém zákoně o židovském králi Jepthovi a jeho dceři, která v bibli ani nemá jméno. Král ji nevědomky slíbil jako oběť, pokud mu Hospodin dá vítězství na Amonskými. Jak to dopadne, se můžete dozvědět v ateliéru, protože oratorio (cca 20 minut hudby pro sóla, sbor a basso continuo) provedeme v celku na sobotní koncertě. Jeho finální sbor patří k tomu nejlepšímu, co v 17. století pro sbor bylo napsáno. Na nedělním koncertě pak v Mendelssohnově žalmu Jauchzet dem Herrn a v tajemné skladbě „Pohoupej mou duši“ poněkud vykročíme z kánonu staré hudby, ale to vykročení bude určitě stát za to.

Počet volných hlasů v tomto ateliéru:
Soprán: 10 | Alt: 5 | Tenor: 6 | Bas: 2

Ateliér 2

Aven čhajorije!

Sbormistr: Tereza Staňková

Mamo dado
Oda kalo čirikloro
Solnishko

Láska, život i smrt. Vše v jednom a jedno ve všem. Výpovědi romských písní míří přímo do srdce. Jak je jednou potkáte, zůstanou ve vašich životech napořád. Emoce v nich jsou absolutní a silné - a to jak pro posluchače, tak pro vás, interprety. Písně tradiční i moderní, v neuvěřitelně slušivých úpravách: přijďte se seznámit a zamilovat.

Počet volných hlasů v tomto ateliéru:
Soprán: 0 | Alt 1: 3 | Alt 2: 4

Ateliér 3

Lev s bílou hřívou

Sbormistr: Jan Polívka

Leoš Janáček: Elegie na smrt dcery Olgy

Leoš Janáček: Říkadla

Neznám skladatele, který by stručněji dokázal říci více. Janáčkovi stačí jeden motiv a cítím kouř ohýnku, vidím mraky na obloze, bodne tě u srdce, srdce se směje, duše se rozlétá domů. Bez sentimentality, živý, s citem dvořákovským, s bystrozrakem a -uchem génia, destiluje hudbu lesů, polí,zvířat, ale hlavně lidí, do kratičkých, mocných nápěvků a posílá je do bitvy jako generál. Na život, jen na život!
V Elegii na smrt Olgy vložil celou lásku k dceři, do Říkadel celoživotní mistrovství, vtip, ale hlavně zapálené srdce a vykulené oči dítěte, jež VĚŘÍ, co slyší a vidí, a tak... se řípa vdávala,celer pískal a...křen to všecko spískal!

Počet volných hlasů v tomto ateliéru:
Soprán: 10 | Alt: 3 | Tenor: 4 | Bas: 5

Ateliér 4

Letem světem (v modernějším kabátku)

Sbormistr: Lucie Freiberg

William Tell Overture - Gioacchino Rossini / arr. Julie Eschliman

Senzenina - arr. Monde Mdingi, Gerard Wirth

TaReKiTa - Reena Esmail

Anděl Páně 2 - Modlitba, arr. Jakub  Kacar

Muie Rendera - Pinto Fonseca

Pojďme se proletět několika kontinenty a ochutnat hudbu rozmanitých kultur, jazyků a emocí; hudbu i tradiční, ale převážně v modernějším kabátku.

Zpěv je hlasem srdce, nechme je tedy společně rozeznít radostí a nadšením ze zpěvu.

V ateliéru proměníme energii a emoce jednotlivých skladeb v lahodné tóny, ale i v pohyb tak, aby výsledek přinesl lehkost a potěšení sboru i posluchačům.

Počet volných hlasů v tomto ateliéru:
Soprán: 5 | Alt: 1 | Tenor: 4 | Bas: 0

Ateliér 5

Sbor ve filmové hudbě

Sbormistr: Marek Müller

John Williams - Star Wars, Duel of the Fates

Howard Shore - Lord of the Rings, In Dreams

John Williams - Harry Potter, Double Trouble

Hans Zimmer / Richard Harvey - The Da Vinci Code, Kyrie For the Magdalene

Guido a Mauricio De Angelis - Jestli se rozzlobíme, budeme zlí, Coro Dei Pompieri

Filmová hudba je současným fenoménem hudební tvorby. V tomto ateliéru zazní skladby ve kterých je sbor podstatnou součástí soundtracku známých filmů, jako Star Wars, Pán prstenů aj.

Počet volných hlasů v tomto ateliéru:
Soprán: 0 | Alt: 4 | Tenor: 3 | Bas: 2