Nová přihláška - krok 1 z 5

Údaje označené tučně je nutné vyplnit

GDPR a ochrana osobních údajů

Spolek Zazpívejme si z. s. prohlašuje, že veškeré údaje získané v rámci své činnosti považuje za důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v souladu s posláním sdružení, zakotveným v jeho stanovách. Tyto údaje nebudou bez souhlasu dotčené osoby poskytnuty třetí osobě, fyzické či právnické.


Beru na vědomí, že:

  • Během festivalu budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy a mé vystoupení bude zaznamenáváno. Záznam koncertu je majetkem spolku Zazpívejme si z. s., který jej zveřejní na svém YouTube kanálu. Záznam bude zpřístupněn jako veřejný.
  • Spolek Zazpívejme si z. s. může použít mou podobiznu na propagačních a informačních materiálech festivalu Bohemia cantat.
  • Poskytnutý notový materiál slouží pouze ke studijnímu účelu a neposkytnu ho třetí straně.
  • Během všech akcí festivalu budu povinen dodržovat aktuálně platnou legislativu související s COVID-19 a pořadateli festivalu nejpozději při registraci předám Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Ochrana heslem Zde zadejte heslo, které Vám bude sloužit pro vstup do vaší přihlášky - pro případné ověření stavu úhrad, změn v přihlášce, stahování not apod. Heslo musí mít 4-10 znaků.
Osobní údaje

Datum narození
Datum narození slouží pouze pro kontrolu duplicitních přihlášek. Tento údaj není nikde dále zpracováván.
Výběr ateliéru Zvolte požadovaný ateliér a hlasovou skupinu. Ženám se nabízejí pouze alt a soprán, mužům pouze tenor a bas. U každého hlasu je zobrazen počet zbývajících volných míst a počet přihlášených účastníků, kteří dosud neuhradili poplatek. Můžete tak sledovat, zda se ještě neuvolní místo v již jednou obsazené skupině.

Ateliér 1

Čeněk Svoboda

Hlas Páně tříští cedry

Jste muž, nebo žena? Prosím vyberte si v poli výše.

Soprán

Volné: 6 z 25

Nezaplacené: 2

  

Alt

Volné: 0 z 25

Nezaplacené: 1

  

Tenor

Volné: 4 z 10

Nezaplacené: 2

  

Bas

Volné: 3 z 10

Nezaplacené: 1

  

Ateliér 2

Tereza Staňková

Aven čhajorije!

Jste muž, nebo žena? Prosím vyberte si v poli výše.

Soprán

Volné: 0 z 20

Nezaplacené: 1

  

Alt 1

Volné: 1 z 20

Nezaplacené: 4

  

Alt 2

Volné: 2 z 20

  

Ateliér 3

Jan Polívka

Lev s bílou hřívou

Jste muž, nebo žena? Prosím vyberte si v poli výše.

Soprán

Volné: 8 z 25

Nezaplacené: 2

  

Alt

Volné: 0 z 25

  

Tenor

Volné: 5 z 10

  

Bas

Volné: 0 z 10

  

Ateliér 4

Lucie Freiberg

Letem světem (v modernějším kabátku)

Jste muž, nebo žena? Prosím vyberte si v poli výše.

Soprán

Volné: 0 z 25

  

Alt

Volné: 0 z 25

  

Tenor

Volné: 3 z 10

Nezaplacené: 1

  

Bas

Volné: 0 z 10

  

Ateliér 5

Marek Müller

Sbor ve filmové hudbě

Jste muž, nebo žena? Prosím vyberte si v poli výše.

Soprán

Volné: 1 z 25

Nezaplacené: 2

  

Alt

Volné: 0 z 25

Nezaplacené: 2

  

Tenor

Volné: 3 z 10

  

Bas

Volné: 0 z 10

Nezaplacené: 1